Grammatica online is een oefenpakket voor wie enkel de Duitse grammatica wil herhalen.

Het pakket bestaat uit 7 modules

2 modules over het werkwoord:

  • de eerste behandelt de tegenwoordige tijd van de werkwoorden
  • de tweede gaat over de verleden tijden, de imperatief,
    de conjunctief II en de vorming van het passief
wordcloud verb

4 modules over de naamvallen

  • de vormen van het lidwoord, zelfstandig naamwoord en voornaamwoord in het onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp
  • verdere regels voor het gebruik van de naamvallen, o.m. bij de voorzetsels
  • de vormen en de verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord
  • zwakke zelfstandige naamwoorden, zelfstandig gebruik van het onbepaald lidwoord en bezittelijk voornaamwoord, het betrekkelijk voornaamwoord
wordcloud taalterminologie

1 module over woorden die niet vervoegd of verbogen worden: voegwoorden, bijwoorden en partikels

Bij elke module krijg je naast de grammaticale uitleg ook een duidelijke uitleg over de gebruikte terminologie. Daarna volgt een systematisch pakket oefeningen met onmiddellijke feedback.