• Duits Leren Online is de cursus algemeen Duits van Duits Leren Net
 • DLO is een volledig zelfstudiepakket algemeen Duits
 • voor beginners of voor wie zijn/haar kennis wil opfrissen.
 • Het studiepakket bestaat uit 11 modules die op elkaar voortbouwen, maar ook apart kunnen verwerkt worden
  • multimediale aanpak met interactieve oefeningen
  • thematische lijsten met woordenschat, uitdrukkingen en sleutelzinnen
  • woordenschat- en grammatica-oefeningen
  • opdrachten
  • eindtest per module
 • Je kan ook je focussen op puur grammaticale kennis
 • 100% zelfstudie of met begeleiding
meisje aan laptop

Wil je meer weten over de inhoud, methode en structuur van Duits Leren Online?
Dan kan je het gratis proefhoofdstuk verkennen en uittesten.

Heb je vroeger Duits geleerd en ben je benieuwd naar je kennisniveau?
Dan kan je de niveautest Duits maken.