Op welk taalniveau is de cursus gericht?

1. Op beginners

De modules 1 tot en met 4 van Zakelijk Duits en Algemeen Duits zijn gemaakt voor wie nog nooit Duits heeft geleerd. De cursus start dus vanaf nul.
De eerste module gaat over de Duitse taal. Hoe ziet Duits er uit? Hoe klinkt het? Hoe vervoegt men een werkwoord? Tel eens tot 100 in het Duits, enz.
In de eerste modules ligt de klemtoon op duidelijkheid en verstaanbaarheid, d.w.z. met veel uitleg en extra oefeningen.

2. Op half gevorderden

Vanaf module 5 ben je al een stuk gevorderd. Het leermateriaal – teksten, video en audio – worden iets ambitieuzer. Net zoals de oefeningen en opdrachten.

3. Op wie haar/zijn kennis wil opfrissen en bijspijkeren

Zit je kennis Duits al heel ver, dan zijn de cursussen heel bruikbaar om alles systematisch te herhalen of naar boven te halen.
De lijstjes met thematische woordenschat, typische uitdrukkingen rond een bepaald thema en de schematische overzichten van de grammatica zijn daarbij de geschikte middelen.
Je kan op je eigen tempo de hele cursus doorlopen of enkel die modules uitkiezen die jou aanbelangen. Daarvoor is een maandabonnement de ideale formule.

ERK-Taalniveaus

Het Europees Referentiekader – kort ERK – werd in het leven geroepen niveaus van taalbeheersing te beschrijven.
Het onderstaande schema maakt duidelijk dat men 3 niveaus onderscheidt.
Hoe elk taalniveau beschreven wordt, kan je nalezen op de website van het Europees Referentiekader Talen

ERK taalniveaus in beeld

Doelstellingen

De cursussen Zakelijk Duits en Algemeen Duits gaan tot niveau B1 voor de vaardigheden spreken en schrijven en tot het niveau B2 voor lezen en luisteren.

Concrete invulling

 • Woordenschat
  – 2000 woorden uit het dagelijks gebruik of uit het beroepsleven
 • Vaardigheden die in de dagelijkse omgang of in het beroepsleven nodig zijn:
  – informatie vragen en geven,
  – telefoneren,
  – plannen en organiseren,
  – problemen oplossen,
  – …
 • Basisgrammatica
  – duidelijke uitleg met overzichtelijke schema’s
  – multimedia oefeningen

Aan jou de keuze

 • Wil je het hele traject systematisch volgen? Dit is de standaardkeuze.
 • Wil je je vooral focussen op de thema’s, woordenschat en sleutelzinnen ? Dan kan je die thema’s uitkiezen die jou interesseren.
 • Wil je vooral je grammaticale kennis bijspijkeren? Dan kan je weer kiezen uit verscheidene modules.
 • 100 % zelfstudie of met begeleiding/ondersteuning.