Online cursus grammatica Duits: Wat? Voor wie? Hoe werkt het?

Grammatica Duits Online is een oefenpakket voor wie enkel de Duitse grammatica wil herhalen.
Het pakket bestaat uit 7 modules.
Bij elke module krijg je naast de grammaticale uitleg ook een duidelijke uitleg over de gebruikte terminologie.
Na elk stukje theorie volgt een uitgebreid pakket met onmiddellijke feedback.
Het oefenpakket is gradueel opbouwend. De eerste oefeningen zijn relatief eenvoudig. De volgende oefeningen bouwen daarop verder en worden telkens een stukje complexer.

Opbouw van de cursus: 7 Modules

2 modules over het werkwoord

  1. De eerste module behandelt de tegenwoordige tijd van de werkwoorden
  2. De tweede gaat over de verleden tijden, de imperatief,
    de conjunctief II en de vorming van het passief
Wordcloud Verben

4 modules over de naamvallen

Vooraf wordt de hele terminologie rond woordsoorten en zinsfuncties duidelijk uitgelegd.

  1. De vormen van het lidwoord, zelfstandig naamwoord en voornaamwoord in het onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp.
  2. Verdere regels voor het gebruik van de naamvallen, o.m. bij de voorzetsels.
  3. De vormen en de verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord.
  4. Zwakke zelfstandige naamwoorden, zelfstandig gebruik van het onbepaald lidwoord en bezittelijk voornaamwoord, het betrekkelijk voornaamwoord
wordcloud taalterminologie

Voegwoorden, bijwoorden en partikels

Dit is de module over de woorden die niet vervoegd of verbogen worden.

Naar de bestelpagina Grammatica Duits Online