Online cursus grammatica Duits: Wat? Voor wie? Hoe werkt het?

Grammatica Duits Online is een oefenpakket voor wie enkel de Duitse grammatica wil herhalen en verdiepen.

Het pakket is modulair opgebouwd.
Elk onderdeel uit de grammatica wordt uitvoerig uitgelegd in een audio en/of videobestand en voorgesteld in overzichtelijke schema.
Klik hier voor een voorbeeld van dergelijke video
Ook de gebruikte taalterminologie wordt uitgelegd, bijv. Wat is ook al weer het verschil tussen een bijwoord en een bijvoeglijk naamwoord – of het verschil tussen een lijdend en een meewerkend voorwerp?

Na elk stukje theorie volgt een uitgebreid pakket oefeningen met onmiddellijke feedback.
Het oefenpakket is gradueel opbouwend. De eerste oefeningen zijn relatief eenvoudig. De volgende oefeningen bouwen daarop verder en worden telkens een stukje complexer.

Het hele pakket staat op het leerplatform van Duits Leren Net. Voor wie wil, is er een downloadbare pdf-versie van elke module beschikbaar. 

7 dagen gratis account voor wie GRADE wil verkennen. Formulier verder op deze pagina.

Opbouw van de cursus: 8 Modules

2 modules over het werkwoord

 1. De eerste module behandelt de tegenwoordige tijd van de werkwoorden
 2. De tweede gaat over de verleden tijden, de imperatief,
  de conjunctief en de vorming van het passief

Wordcloud Verben

5 modules over de naamvallen

Vooraf wordt de hele terminologie rond woordsoorten en zinsfuncties duidelijk uitgelegd.

 1. De vormen van het lidwoord en het zelfstandig naamwoord  in het onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp.
 2. Vijf verschillende  soorten voornaamwoorden
 3. Verdere regels voor het gebruik van de naamvallen, o.m. bij de voorzetsels.
 4. De vormen en de verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord.
 5. Zwakke zelfstandige naamwoorden, zelfstandig gebruik van het onbepaald lidwoord en bezittelijk voornaamwoord, het betrekkelijk voornaamwoord

wordcloud taalterminologie

Voegwoorden, bijwoorden en partikels

Dit is de module over de woorden die niet vervoegd of verbogen worden.

Naar de bestelpagina Grammatica Duits Online 

 of verken GRADE 7 dagen gratis  

  Vul je gegevens in en je krijgt de logincodes toegestuurd

   

  Stufen GRADE