Deze test peilt naar het taalniveau algemeen Duits.
Maar hij is ook een goede indicator voor wie vooral zakelijk Duits nodig heeft.

Niveau A1

De niveautest A1 bestaat uit 4 onderdelen:

A1.1: 10 multiple choice vragen;
A1.2: 10 zinnetjes waarin je een woord moet invullen;
A1.3:  een luisteroefening waarbij je moet aanduiden of een woord juist uitgesproken wordt;
A1.4:  een luisteroefening waarbij je de juiste informatie uit een bericht moet halen.

Noteer bij elk onderdeel je score. 

Succes!

Zijn de volgende woorden juist of fout uitgesproken?

Je hebt nu het einde van niveautest A1 bereikt.
Tel eens jouw scores samen en reken ze om naar procent. 
Heb je 80 % gehaald?
Proficiat! Dan heb jij zeker het niveau A1 voor Duits als vreemde taal bereikt.
Ga verder naar de test Niveau A2. 
Heb je minder dan 80 % procent dan kan je best de cursus Duits Leren Online  of Zakelijk Duits Online van bij het begin starten.
Alle oefeningen uit deze test komen uit de eerste vier modules van die cursussen.
Klik hier om een proefhoofdstuk te verkennen en uit te testen. 

Niveau A2

Niveautest A2 bestaat uit vier onderdelen:

A2.1:  10 zinnetjes woordenschat;
A2.2:  10 zinnetjes uitdrukkingen;
A2.3:  20 items grammatica
A2.4:  een leestest en een dictee

Noteer weer je score.

Succes!

Klicken Sie auf den Lautsprecher und notieren Sie den Satz

Lesen Sie


Je hebt nu het einde van niveautest A2 bereikt.
Tel eens jouw scores samen en reken ze om naar procent. 
Heb je 80 % gehaald?
Proficiat! Dan heb jij zeker het niveau A2 voor Duits als vreemde taal bereikt. Ga verder naar de test Niveau B1.
Heb je minder dan 80 % procent dan kan je best de cursus Duits Leren Online of Zakelijk Duits Online vanaf module 5 starten.
Alle oefeningen uit deze test komen uit de eerste 8 modules van die cursussen.
Op duits-leren.net kan je de inhoud van elke module raadplegen en in de proefles kan je de lesmethodiek verkennen.

Niveau B1

De niveautest B1 bestaat uit twee delen

– 10 zinnen woordenschat;
– 10 zinnen grammatica

Succes!

Heb je op deze test 80 % gehaald?
Proficiat! 
Dan heb je zeker een B1-niveau en in sommige vaardigheden zelfs een B2.
Was die laatste test toch iets te hoog gegrepen of wil je bepaalde zaken nog eens herhalen?
Dan kan je de inhoudstafel van elke module nalezen en kiezen welke module je wil.
Vanaf module 8 gaan we naar het niveau B1.
Wil je onderdelen uit de grammatica nog eens systematisch herhalen?
Dan vind je die hier op Duits Leren Net.